ภาษาซี

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียน  โดยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาในยุคแรกๆของการพัฒนาโปรแกรมก็คือ ภาษาซี

ซึ่งถูกคิดค้นและพัฒนาโดย นาย Dennis Ritche

ได้ทำการคิดค้นมาจากการทำงานงานในห้องแลปการทดลอง รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ 1970 โดยการพัฒนาคิดค้นภาษาซีนั้นเพื่อต้องการนำมาใช้ในกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ โดยต่อมาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและถูกนำไปใช้ในระบบปฏิบัติการต่างๆจนทำให้ภาษาซี กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆตามมา

ภาษาซียังคงมีการใช้งานอยู่และยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งภาษาซีสามารถใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้สามารถทำงานได้โดยทุกโปรแกรมของภาษาซีจะมีคำสั่งฟังก์ชั่นอย่างน้อย 1 ฟังก์ชั่นในการควบคุม

นอกจากนี้ภาษาซียังสามารถพัฒนาการเขียนในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความสามารถแบบสูงสุด ขึ้นอยู่กับตัวผู้ออกแบบ เป็นอีกหนึ่งภาษาคอมพิวเตอร์ที่ยังคงได้รับความนิยมและมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน

Dennis Ritche บิดาแห่ง ภาษา C
Dennis Ritche บิดาแห่ง ภาษา C เสียชีวิตเมื่อปี 2011 จากมะเร็งต่อมลูกหมาก

สำหรับข้อดีของภาษาซีคือ…

  • มีโครงสร้างการเขียนที่ง่าย สามารถควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูง
  • คำสั่งที่ใช้ภาษาซี สามารถควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้หลายอย่างดีกว่าภาษาอื่น ที่มีข้อจำกัดของในการใช้กับอุปกรณ์บางชนิด
  • โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาซีสามารถนำไปใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ทุกรุ่นที่มีมาตรฐาน ANSI
  • มีเครื่องมือที่ช่วยในการเขียนโปรแกรมภาษาซี ในราคาไม่แพง

ถึงแม้ภาษาซีจะเป็นภาษาพื้นฐาน เป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับเรา แต่การใช้ภาษาซียังคงมีข้อเสียนั้นก็คือ…

เป็นภาษาที่ค่อนข้างอ่านยากมีความซับซ้อน ไม่เหมาะกับมือใหม่ในการเรียนรู้

สำหรับการเริ่มต้นเรียนภาษาซี ส่วนใหญ่หลายท่านไม่แนะนำเนื่องจากเป็นภาษาที่ยากในการทำความเข้าใจ ต้องเน้นความใส่ใจในการเรียนเป็นพิเศษ จึงจะเข้าใจและสามารถเรียนรู้การเขียนและต้องใช้เวลานาน หากต้องการใช้งานให้ชำนาญจำเป็นต้องใช้เวลาฝึกหัดนานกว่าปกติ อาจจะทำให้บางท่านเสียเวลา

เริ่มต้นเรียน ภาษาซี จะเข้าใจยาก

แต่ก็มีบางคนแนะนำให้เริ่มต้นในการเรียน ภาษาซี

เนื่องจากหากคุณมีความเข้าใจและเขียนภาษาซีได้แล้ว จะทำให้คุณสามารถไปพัฒนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาอื่นได้ง่ายมากขึ้น และความต้องการของผู้ที่มีความรู้ในการออกแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี

มีความต้องการในตลาดแรงงานสูง…

โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆมีความต้องการและมีเม็ดเงิน ในการจัดสรรหาผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาซีมาพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนหรือแม้แต่ดูหนังออนไลน์ จึงทำให้ความต้องการผู้ที่มีความเข้าใจในการเขียนภาษาซียังคงมีความต้องการในตลาดอย่างต่อเนื่อง

จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มศักยภาพในตัวคุณเองให้มีโอกาสก้าวหน้าในอนาคต