ทำความรู้จัก ภาษา C#

วิวัฒนาการในการเขียนโปรแกรมเริ่มต้นตั้งแต่ปี 1970 โดยครั้งแรกมีการใช้ภาษา C ในการควบคุมฮาร์ดแวร์จนเป็นจุดเริ่มต้นของที่มาของภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีให้ปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งต่างๆรอบตัวเราล้วนแล้วมีการใช้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำของเรา ยกตัวอย่างเช่น

ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ตู้จำหน่ายตั๋วชมภาพยนตร์ ตู้เติมเงินอัตโนมัติ หน้าจอทัชสกรีนระบบสั่งการในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันและการเขียนโปรแกรมจึงเข้ามามีบทบาทในการควบคุมเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น ถึงแม้ในอดีตภาษาซีจะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์แรกที่เริ่มต้นและเป็นภาษาที่ยากที่สุดในการทำความเข้าใจเพราะมีความซับซ้อนแต่ถึงอย่างไรก็ตามยังคงมีผู้พัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ให้มีการใช้งานที่ง่ายและอำนวยความสะดวก

ภาษา C# เน้นไปที่การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

C# ภาษา ที่เน้นการเขียนเชิงวัตถุ

สำหรับหรับโปรแกรมเมอร์ในการศึกษาและพัฒนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ง่ายขึ้นอย่าง เช่น ภาษา C# โดยเป็นการเขียนโปรแกรมที่ใช้ภาษาเพื่อเน้นเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ได้ถูกพัฒนาโดยบริษัท Microsoft ซึ่งการพัฒนาเน้นหนักไปที่ความสามารถในการคำนวณค่าต่างๆอีกทั้งพัฒนาส่วนการประมวลผลเพื่อให้ทำงานคล้าย Java สามารถออกแบบให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การทำงานกับ .NET platform

เราต้องยอมรับว่าภาษา C++ ถึงแม้มีการพัฒนาแล้วแต่ยังคงความยากในระดับที่ต้องใช้เวลาในการศึกษา

ทำให้บริษัทไมโครซอฟท์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและต้องการพัฒนาการใช้งานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมและมีความสามารถในการสั่งการที่ดีขึ้น เน้นภาษาที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนเพื่อฉีกกฎเดิมๆของภาษา C ที่มีความยากซับซ้อนต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ยาก

การพัฒนาครั้งนี้ของทางบริษัทไมโครซอฟท์เพื่อต้องการเน้นการใช้งานทั่วไปและสามารถใช้กับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเป็นหลัก  ด้วยการพัฒนาภาษา C#  อย่างตั้งใจเน้นให้ออกมาเหมาะสมใช้งานง่ายส่งผลทำให้ภาษา C# ที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 23270:2003

 

สำหรับข้อดีของการใช้ภาษา C#

ข้อดีของการเขียนโปรแกรม C#

ก็คือการพัฒนาโปรแกรมสามารถทำได้ดีเมื่อใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการฝั่ง Windows รองรับ XML documentation สามารถลดความซับซ้อนในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ ในส่วนของโครงสร้างภาษาลงได้เป็นอย่างดี

เนื่องจากภาษา C# เป็นภาษาในการเขียนโปรแกรมที่พัฒนาโดยบริษัทเอกชนจึงทำให้มี Option เสริมมากมาย ในการช่วย programmer ให้สามารถพัฒนาการเขียนโค้ดด้วย ภาษา C# ได้ดีมากยิ่งขึ้น

และในต่างประเทศมีการจัดกลุ่มชุมชนผู้ใช้งานภาษา C# มีการเขียนโค้ดต่างๆออกมาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันและสามารถหาผู้รู้ในการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับภาษา C# ได้ง่าย  จึงทำให้ภาษาซีชาร์ปเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีความโดดเด่นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สามารถทำงานได้ง่ายกว่าภาษา C และ C++ แถมยังมีชุมชนออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในและต่างประเทศ เป็นช่องทางให้คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในอนาคต