ภาษา C++

สำหรับภาษาในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนามาด้วย ภาษา C++ โดยเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ทันสมัยขึ้นช่วยให้โปรแกรมเมอร์ทำความเข้าใจและฝึกหัดการเขียนโค้ดได้ง่ายขึ้น

ภาษา C++ เกิดจากการพัฒนาโดย  Dr.Bjarne Stroustrup

ซึ่งเป็นนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องการเน้นการใช้งานภาษา C++ ให้สามารถทำได้ง่ายมากกว่าเดิมเพราะบางครั้งบางคำสั่งภาษาซีไม่สามารถทำได้ และเน้นการพัฒนาการใช้งานให้สามารถทำงานในรูปแบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object-oriented programming (OOP)

สำหรับการใช้งานภาษาซีบวกยังคงทำงานในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเขียนให้กลับนำมาใช้ใหม่จึงทำให้ภาษา C++ เป็นภาษาที่ทำงานได้รอบด้านมากขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานในรูปแบบมัลติมีเดีย เข้าใจง่าย รองรับการเขียนโปรแกรมได้หลากหลาย

Dr.Bjarne Stroustrup บิดาแห่ง C++
Dr.Bjarne Stroustrup บิดาแห่ง C++

ข้อดีของ ภาษา C++

สำหรับข้อดีของการใช้ภาษา C++ ในการพัฒนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คือการใช้งานของคุณจะสามารถทำได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้ภาษาซี และยังสามารถทำการออกแบบให้ทำงานเข้ากับฮาร์ดแวร์ซึ่งภาษาบางโปรแกรมไม่รองรับการใช้งานกับฮาร์ดแวร์บางชนิดและการเขียนภาษา C++ ยังสามารถใช้งานภาษาซีได้ทั้งหมดและมีการออกแบบการใช้งานที่ง่ายกว่าภาษาซี

เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมการเขียน Code ที่มีความผสมผสานกันระหว่างการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างรวมเข้าไว้ด้วยกัน

จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นต้องการศึกษาข้อมูลในการเขียนโปรแกรมเพราะหากคุณเริ่มที่การเขียนด้วยภาษาซีจะยากกว่า

สำหรับในส่วนของการใช้งานในต่างประเทศส่วนใหญ่ยังคงใช้ภาษา C++ ในการสอนและการพัฒนา ถ้าหากใครที่ต้องการพัฒนาตัวเองและพัฒนาด้านความสามารถในการเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดี การที่คุณเลือกศึกษาภาษาC ++ จะช่วยทำให้คุณพัฒนาศักยภาพตัวเองได้เป็นอย่างดี

ข้อเสียของ ภาษา C++

สำหรับข้อเสียของภาษา C++  ยังคงเป็นภาษาการเขียน code ที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาและในระหว่างที่เราทำการใช้งานการตรวจสอบข้อมูลโปรแกรมเพื่อหาความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดต่างๆยังสามารถทำได้ยาก จึงไม่เหมาะกับการนำมาพัฒนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลที่มีรูปแบบที่ซับซ้อน

Code ภาษา C++

C++ ปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมอยู่ในหมู่โปรแกรมเมอร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C++ เป็นอีกหนึ่งภาษาคอมพิวเตอร์ที่คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเองถึงแม้ว่าจะยังคงมีระดับความยากอยู่บ้างแต่ก็เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เมื่อเทียบกับภาษาซีที่ยากกว่า

และในต่างประเทศการใช้ภาษา C++  ยังคงได้รับความนิยมหากคุณมีความเข้าใจในการใช้ภาษา C++ ย่อมทำให้คุณอ่านโค้ดต่างๆและง่ายต่อการทำความเข้าใจเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวคุณเอง และแนวโน้มของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุจะเพิ่มความสำคัญในชีวิตประจำวันของยุคเทคโนโลยีมากขึ้น จึงเป็นเรื่องดีหากเรามีการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวให้ก้าวทันยุคดิจิตอล

สนับสนุนบทความนี้โดย เว็บสล็อตออนไลน์ https://slotmania.club/