ทำความรู้จัก “ภาษาคอมพิวเตอร์” อธิบายระดับของภาษาต่างๆ

ซอฟต์แวร์ หมายความว่า คำบัญชาการหรือชุดคำสั่ง ที่เขียนขึ้นมาเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดำเนินการจากที่พวกเราปรารถนา พวกเราจะให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรก็เขียนเป็นคำบัญชา ซึ่งจะต้องสั่งเป็นขั้นตอนแล้วก็แต่ละขั้นตอนจำต้องทำให้ถี่ถ้วนแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะกำเนิดเป็นงานชิ้นหนึ่งขึ้นมามีชื่อเรียกว่า “โปรแกรม” ซอฟต์แวร์จะแบ่งได้จำพวกใหญ่ๆได้ 2 ชนิด 1.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ (System Software) 1.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Application Software) ระดับของภาษา…

Continue Reading →