php

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมทั้งการพัฒนาเว็บไซต์หลายท่านมีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษา PHP ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีผู้ใช้งานอยู่เป็นจำนวนมากทั่วโลก

สำหรับภาษา PHP มีการพัฒนามาจากภาษาเพิร์ล(ซึ่งเกิดหลังภาษา C)

อีกทั้งมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นโดยการนำเอาความสามารถของภาษาเพิร์ล มาปรับปรุงใหม่เพื่อให้ทำงานดีกว่าเดิม สำหรับในปัจจุบันภาษา PHP อยู่ที่ Version 7.0 เป็นอีกหนึ่งภาษาที่เป็น open source สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เราจึงได้เห็นความสามารถของภาษา PHP ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในอุตสาหกรรมพนันออนไลน์สด เช่นใน บาคาร่า888

 

PHP นอกจากฟรีแล้ว ยังทำงานได้ดีบนเซิฟเวอร์

php ยังทำงานได้ดีบน server ทั้ง windows และ linux

สำหรับการใช้งานของภาษา PHP นั้นสามารถทำงานได้กับ CPU ช่วยเพิ่มความเร็วในการอ่าน Source Code ซึ่งเป็นความสามารถที่โดดเด่นของภาษา PHP อีกทั้งยังสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้ทั้งหมด สำหรับความสามารถของภาษา PHP ที่หลายท่านส่วนใหญ่เน้นมาใช้งาน ก็คือ..

การนำมาพัฒนาสร้างเว็บไซต์ที่มีรูปแบบการตอบโต้ที่รวดเร็ว แถมภาษา PHP ยังสามารถรันบน Server ของ Windows และ Linux

เพราะในบางภาษาไม่สามารถรันบน Server Linux ได้ เช่นถ้าคุณพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา asp.net จะไม่สามารถ Upload ไปที่ Server ของ Linux ได้

ข้อดีของ ภาษา PHP

ข้อดีอื่นๆ ของภาษา PHP

ในส่วนของข้อดีของภาษา PHP นั้นจะเป็นในส่วนของความปลอดภัยของการใช้งานที่มีระดับสูงสังเกตได้จากองค์กรใหญ่ๆหรือแม้แต่ธนาคารพาณิชย์มีการเลือกใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์และการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การประมวลผลทำด้วยความรวดเร็วเมื่อรันอยู่บน Server Linux หรือ unix

สำหรับข้อเสียของการเลือกใช้ภาษา PHP

ในการพัฒนาเนื่องจากเป็น open source ทำให้การอัพเดตออกมาบ่อยซึ่งอาจส่งผลเสียต่อบางท่าน ยกตัวอย่าง ท่านที่พัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress ที่มีการใช้ภาษา PHP เป็นหลัก หาก PHP มีการเปลี่ยนเวอร์ชั่นบางครั้งต้องมีการอัพเดทปลั๊กอินอยู่บ่อยครั้งอาจทำให้คุณเสียเวลาและด้วยความที่เป็น open source เปิดเสรีในการพัฒนาหากเกิดปัญหา debug หรือข้อบกพร่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะต้องใช้เวลาและทำได้ยากกว่าในการตรวจสอบ

 

หาแหล่งศึกษาได้ง่าย

ถึงแม้ภาษา PHP จะเป็น open source แต่ก็เป็นอีกหนึ่งภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนสำคัญในการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบมัลติมีเดีย เป็นอีกหนึ่งภาษาที่สามารถศึกษาหาข้อมูลได้ง่ายเพราะในปัจจุบันมีโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาเว็บไซต์ทั่วโลกต่างเลือกใช้ภาษา PHP ทำให้เมื่อเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรม คุณสามารถศึกษาหาความรู้ได้ง่าย

แหล่งศึกษาภาษานี้มีเยอะมาก

โดยเฉพาะผู้ที่พัฒนาเว็บไซต์การเลือกใช้ภาษา PHP สามารถหา Server ในการรันภาษา PHP ได้ง่าย เพราะภาษา PHP สามารถอัพโหลดไปไว้ใน Server Windows และ Linux โดยไม่มีผลกระทบต่างจากผู้ที่ใช้ภาษา  asp.net เพราะในปัจจุบันผู้ให้บริการ web hosting ส่วนใหญ่เน้นการใช้ Server Linux เป็นหลักเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก หากเป็น Server Windows จะต้องมีค่า Maintenance และราคาค่าใช้จ่าย hosting จะสูงกว่า การเลือกใช้ภาษา PHP จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้